Susanne Wils  |  Alternativ Behandler

Holistisk Hesteterapi

Min store passion for at ”låse op for hjerte og sjæl”, strækker sig også ind i dyreverden. Jeg har er uddannet fra Naturgården v. Tove Nielsen og behandler primært heste og hunde.

Jeg elsker dyrene, og er af den opfattelse, at de er i vores liv for at lære os en masse om os selv, med andre ord så er det ikke tilfældigt at vores dyr vælger os.

Jeg er talerør mellem dyr og mennesker og ser nok verden en smule anderledes end de fleste.

Jeg har altid kunnet tale med dyrene og bruger denne kommunikation i mine behandlinger af dyrene. 

Jeg hjælper alt fra traumedyr til de dyr som er vokset op i rolige og trygge rammer, hvor der dukker forskellige former for blokeringer eller spørgsmål op. Hos mig er alle dyr velkomne!

De redskaber jeg bruger er følgende:

 • Kranio Sakral Terapi
 • Myofascia Release
 • Hestemassage
 • Triggerpunktsterapi
 • Magnet-terapi
 • Telepati
 • Healing
 • Bach Blomsterremedier
 • Homøopatisk medicin

Behandling af heste

Hesten er et unikt og følsomt dyr, der er loyalt, pligtopfyldende overfor sit menneske. Mest af alt ønsker hesten at opnå balance og harmoni i tilværelsen. Ændring i dens adfærd kan skyldes rigtig mange faktorer, såsom ændring i miljø, kropslig og mentale belastninger eller traumer. Ændringer i dens biologiske processer og energibaner.

En ændret eller uhensigtsmæssig adfærd er ofte hestens måde at fortælle når noget er ”galt” eller ikke er som det plejer alt være, i enten krop eller sind. Heste kan ikke drille, prøve en af, eller tænke “konserkvens-tænkning”. De reagere på det de mærker i nuet. De reagere på ømheder, smerter, ubehag eller hvis de er forvirrede og ikke forstå opgaven de bliver bedt om.  

Man kan som hesteejer have svært at “høre” hvad hesten fortæller, da der kan være en del ”støj” på linjen. Det kan være i form af egne følelser,  ambitioner, vaner og måske egne blokeringer. Det kan også være at hesten forsøger at fortælle noget/spejle noget, der foregår i eller hos dig. Heste er empatiske, sensitive dyr, som mærker nervesystemer og energier fra omgivelserne meget tydeligt og de navigere hele tiden efter disse signaler.

Jeg ser hesten som en helhed af krop, sind og ånd. Jeg er som udenforstående og neutral i stand til at bidrage til klarhed omkring stagnerede og svære situationer. Jeg giver bud årsagen bag udfordringen samt løsningsforslag ud fra det hesten ”fortæller” i forbindelse med behandlingen. Løsninger kan f.eks. være i form af et forløb med kropslige behandlinger og/eller homøopatisk behandling, træningsmæssige forslag/ændringer,  foderændringer og mental støtte af hesten. Hvis man ønsker det kommer der mange gange budskaber om muligheder/ændringer til rytters eget liv, da hesten ofte spejler mennesker.

Endvidere er jeg stor tilhænger af at kombinere det bedste fra traditionel-videnskabelig medicin og alternative behandlingsformer. Alle levende væsner er mere end en fysisk krop, – nemlig KROP/SIND/ÅND- vi er alle en del af noget større i verden.

Beskrivelse af min værktøjskasse :

Kranio Sakral Terapi ( KST )

Hvad er KST? – Kroppen har overordnet set 3 rytmer som arbejder sammen i kroppen- Hjerterytme, åndedrætsrytmen og den såkaldte kranio-sakral-rytme. Den kranieale puls er den puls som sørger for at pumpe spinalvæske ud i mellem hjernehinderne, som omgiver hjernen og spinalkanalen, ligesom hjertet sørger for at pumpe blod rundt i kredsløbet. Denne rytmiske puls har stor betydning for et optimalt system i kroppen og det har det fordi:

Kranio Sakral Systemet er nært forbundet med:

 • Centralnervesystemet
 • Muskel/skellet-systemet
 • Hjerte/lungekredsløbet
 • Lymfe-systemet
 • Åndedrættet

KST er godt for mange problemstillinger i kroppen, kropslige systemer og rytmer. Hvis der f.eks. er spændinger, som forstyrrer flowet, søges disse løsnet, så balancen kan genoprettes.  Det er en blid, dyb og effektiv behandlingsform som kan afhjælpe bl.a.

 • Stress
 • Muskelspændinger
 • Ledsmerter
 • Mentale udfordringer
 • Adfærdsmæssige udfordringer
 • Fordøjelsesbesvær
 • Åndedrætsbesvær
 • Kredsløbsproblematikker

Myofascial-release

Muskler, organer og andet væv bliver holdt på plads i kroppen af fascier. Fascier er bindevæv og er ligesom en strømpe der holder de forskellige vævstyper adskilte, så de ikke ligger hulter til bulter inde i kroppen. De har også til formål at støtte musklerne i bevægelser hvor de ender ud i sener som vedhæfter på knoglerne. Fascierne har forbindelse med hinanden i hele kroppen og har, gennem de såkaldte Myofasciale linjer, forbindelser gennem kroppen. Der findes mange linjer gennem kroppen som kan have stor indflydelse på evnen til at bevæge sig smidigt og ubesværet. Spændinger i linjerne kan opstår af utallige årsager såsom, stress, traumer, hård træning, skader mm. Der er heldigvis råd for dette, da spændingerne ofte kan løsnes med myofascia-release. Denne behandling er super effektiv i kombination med Kranio Sakral Terapi og bindevævsmassage.

Magnet-Terapi/healing:

Magnetterapi stimulere stimulerer til fornyelse af celleproduktionen, øget blodgennemstrømningen, fjerner affaldsstoffer ophobet i vævet og hjælper dermed til heling af beskadiget væv. Yderligere genoprettes det energetiske flow i kroppen, så blokeringer fjernes.

Traumer og fastlåste følelser kan ligeledes frigøres fra kroppen med denne behandlingsform. 

Massage med Krystalsten

Jeg benytter unikke  massageteknikker, med forskellige typer af krystalsten, da min erfaring er at hestene har stor gavn og effekt af stenens energier. Denne form form behandling er med til at åbne for stagneret eneregi i områder af vævet som kan være svære at tilgå på anden vis. 

Triggerpunktsterapi

Triggerpunkter også kaldet myoser opstår i muskelvævet opstår af flere årsager, en af årsagerne er bl.a. mangelforsyning af energigennemstrømning i et område, der opstår en forøget muskelspænding. Spændingen indskrænker muskelbevægeligheden og dermed også de samarbejdende muskelgrupper. Endvidere kan indskrænket bevægelighed føre til skader af større eller mindre grad, et kronisk triggerpunkt skaber vævsforandringer i det omgivende væv, de kan deaktiveres men ikke fjernes helt. De kan aktiveres ved overbelastning-eller fejlbelastning, hvorfor det er vigtigt at reagere hvis hesten viser indskrænket bevægelighed.

Man kan sagtens holde disse myoser/triggerpunkter i ave og hvis man fanger dem i opløbet kan de fjernes helt.

Healing

Er for mig arbejdet med energier i hestens system, at skabe balance og flow. Det kan være rigtig svært at forstå, da det ikke ses med det blotte øje. Hvis man skal gøre det håndgribeligt, kan det beskrives som kvante-fysik.

Heste healer hele tiden sig selv og flokken, det ses bl.a. når de står i deres egen boble og hviler eller sover.

Telepati – kommunikation med dyr:

Hvad er telepati for en størrelse? For mig er det en naturlig mulighed som vi alle besidder, så er det blot op til den enkelte at være tilgængelig og åben.

Dyrene kommunikere bl.a. via energi som har en frekvens, denne frekvens er mulig for os mennesker at møde dyret med. Et eksempel på energi vi opfanger, er stemningen når vi kommer ind i et rum- er den god/dårlig? Vi betegner også vores energier som humør, dårligt humør har en lav frekvens, godt humør en høj frekvens. Disse energier er vi også i stand til at spejle og derned er vi også i stand til at mødes med vores dyrs frekvens og omvendt. 

Måden jeg opfanger deres budskaber på er gennem alle mine sanser, som jeg hele tiden træner og vedligeholder og finjustere.

Jeg er meget ærlig, kærlig og tydelig i min kommunikation med dyrene og har kun til hensigt at skabe balance, harmoni og samklang i relationerne.

Selve telepatien og behandlingen af dyret kan foregå på stedet og som fjernetelepati.

Ved fjerntelepati modtager jeg nye, skarpe billeder af dyret, forfra og fra siden. Der kan stilles optil 8 spørgsmål.  Dyret har førsteret på taletid, så hvad det måtte have på hjertet kan komme ucensureret til udtryk og leveres til det menneske. Derefter kan spørgsmålene stilles. Dette foregår enten via Skype eller over telefonen eller på stedet. 

Bach Blomsterremedier:

Bach remedierne giver mulighed for at afhjælpe mentale, følelsesmæssige og forstyrrende adfærdsmønstre hos dyret således at det kan være åben overfor at modtage vores vejledninger, informationer og træning. Nogle dyr har store blokeringer som traumer, angst og stresstilstande som gør dem ude af stand til at modtage, de befinde sig i den tilstand af forsvar, hvor deres reptilhjerne, deres urinstinkt er slået til. Det kan være situationsbestemt eller mere eller mindre konstant. Bach hjælper med at løsne tilstanden så vi kan hjælpe.

Se case-beskrivelser mm på Facebook

https://www.facebook.com/HestehviskerSusanneWils

Priser på behandlinger og pakkeløsninger 

 • Telepati / Fjerntelepati : Pris 750,- kr. ( 60 min varighed )
 • Bach Blomsterremedier : Pris 800,- kr. første konsultation (60 min varighed)
  • Efterfølgende evaluerende behandling: Pris 400,- kr.
  • Porto 50,- kr.

Holistisk Hestebehandling    

( Ca. 90 min. varighed pr behandling )         

 • Opstartsbehandling:  675,- kr.
 • 950,- kr. enkeltbehandling efter opstart.
 • ÅRSABONNEMENT: 425,- kr pr. måned i 12 måneder. For flere oplysninger kontakt da Holistisk Hesteterapi

Recover- forløb

Efter mavesår/kolik

 • Inkludere 4 x holistisk behandling
 • Specifik tilpasset homøopatisk behandlingsplan 
 • Specifikt homøopatisk medicin –
 • Bach Blomsterremedier til hele forløbet (Bach bliver både lavet til dig og hesten)
  • Hestebolcher 1kg, fra Urtefarm til brug sammen med Bach Blomsterremedier
 • Hjemmeøvelser og hot-line til mig. 
 • Pris ialt : 4100,- kr (transportomkostninger kommer oveni)

Stress/PTSD

 • Inkludere 4 x holistisk behandling
 • Specifik tilpasset homøopatisk behandlingsplan 
 • Specifikt homøopatisk medicin – 
 • Bach Blomsterremedier til hele forløbet (Bach bliver både lavet til dig og hesten)
  • Hestebolcher 1kg, fra Urtefarm til brug sammen med Bach Blomsterremedier
 • Hjemmeøvelser og hot-line til mig. 
 • Pris ialt: 5900,- kr. (transportomkostninger kommer oveni)

BETALINGSBETINGELSER                       

 • Behandlinger/telepati betales på stedet. Fjerntelepati betales før sessionen.
 • Aflysning af tid skal ske hurtigst muligt. Ved manglende aflysning opkræves gebyr på 100% af ydelses-beløbet. 
 • Transport: Afstand indenfor fra Holistisk Hesteterapis adresse:
  • indenfor 75 km- 130,- kr.
  • afstand over 75 km 160,-kr.
  • afstand over 100 km 210 kr. 
 • Alle behandlingspriser er incl. moms. 

Kurser og undervisning:

Jeg afholder både kurser og workshops som du kan læse mere om under den pågældende fane.

Case-beskrivelser

Cody den livsglade

Cody´s rejse

Jeg købte en projekt pony november 2020, uden at vide andet en det var et stort projekt jeg købte.

Den stakkels pony var kun 5 år, import pony med hele bagagen fyldt.

Krop ( låst i kroppen og havde kløet hele man og stor del af halen af) og sjælen havde sagt fra. Havde han ikke haft sin unge alder, havde jeg nok givet ham fred i stedet for.

Jeg hentede ham den 1 november om aften i Vejle, blev mødt at en pony med ørene nede og tænderne fremme, kom løbene mod os. Heldigvis var vi på den anden side at hegnet. Han fik en hingste kæde på, og vi gik i mod traileren. Han ville gerne med, og vi kørte hjem.

Adfærd på fold: Han sparkede alle heste brutalt ned, indtog læskuret som sit. Gik frem og tilbage for at tjekke om der var vand. Vi kunne ikke gå på folden, her skulle man passe på ikke at blive løbet ned af ham. Når han stod på folden kunne han stå og stresse, med noget a lá ticks. 

Adfærd i boksen: Han truede os i boksen, man var hele tiden nødt til at have fat i grimen for at være sikke på der ikke skete noget. Han bed, hvis du ville give ham en godbid. Man kunne ikke stå op af bokslågen uden at blive bidt. Her har han også stress adfærd.

Adfærd under håndtering: Hvis han så sit snit til det, løb han af med dig. Var han bundet på staldgangen, var han totalt ukontaktbar med stress adfærd.

Ridning: stejler og ligger sig ned med rytter, den stakkels pony kom med en sadel med knækket bom. Maser sin rytter i mod barrieren. Har store traumer i ridehus, mindre på bane og i skoven er han bedst.

Kroppen: Hele hans stakkels unge krop, var skæv og låst. Han har slemme knælåsninger i højre bag. Via scanning og røgten, fandt vi ud af at der var sene skade på begge forben.

Kærlighed, ærlighed, mange div. behandlinger og vedholdenhed, kommer man langt. Men jeg kom bare ikke helt i mål, han har oplevet så meget, og selv om dybt inde er der en fantastisk pony, kom der hele tiden flash back hvor hans blik blev mørk og fjern.

Jeg så Susanne Wils annonce på Facebook, krydsede finger for det kunne hjælpe os. Jeg var jo ikke i tvivl om Cody havde en masse traumer. Hold nu min bette stakkels pony, er jo fyldt med  traumer, tænk at nogen mennesker kan have behandlet et dyr sådan.

Susannes behandlinger:

1 behandling: Her arbejde vi med hans adfærd på fold og overfor mennesker:

2 behandling: Igen adfærd overfor mennesker, og lidt med ridning.

Evaluering efter behandling:

Adfærd på fold: Nu har jeg en glad pony, som leger med hans nye bedste kammerat hver dag på fold. Han opfører sig og leger som en på 6/7 år skal.  Hvor dækken og grimer går i stykker. Han kan nu gå midt i flokken, uden at have truende adfærd over for de andre. Han har meget få flash back, som jeg kan få ham ud af ved at bruge stemmen. Nu evner han at lytte til mig, og prøver at gøre det rigtig.

Adfærd over for mennesker: Min søn på 9 år, kan nu selv gå i boksen, ligge grime på og stille ham på strigle pladsen, hvor han står stille, næsten uden stress. På folden kan vi alle gå i normalt sikkerhed igen. Han er meget mere tilstede i sin adfærd og blik i øjerne.  Han går pænt ved siden af mig, med løst tov. Her kan jeg også styre ham på stemmen.

Ridning:  Vi arbejder stadig med den del, ikke nået at træne på meget som ønsket. Han har ikke stejlet og lagt sig siden. Vi har ikke haft ham i ridehus med andre heste siden, han har kun været i ridehus 1 gang med en hest.

Tak Susanne for at hjælpe min pony, jeg er dybt taknemlig. Sikke en rejse vi allerede har været på, håbet om han bliver min søns nye super pony, er nu meget tættet på.

Hlít- Når sjælen gør ondt

Hlít født i 2019.

Mit 3. Føl. Efter Silvía og min egen Hingst Refnir. Mit drømme føl, og hun er født meget social.

Sendt på unghoppefold dec 2020. Sammen med helsøster Vösk. Hentet hjem maj 2021 pga mistrivsel.

I maj 2021 tabte Hlít sig lyn hurtig på en mdr, også muskler, 2 år gammel på sommerfold, hvor de andre på folden var rigtig pæne. 🤷🏻‍♀️

Hjem, blodprøve: forhøjet selen, blod mangel og lidt dårlige lever tal.

Det samme en mdr efter. Anbefalet at ormebehandle hende med 3 ugers mellemrum. Og fik hyben for jern. 🙏

Fik stille og roligt huld på i løbet af sommeren, men hver gang jeg fodrede med noget foder, blev hun MEGET oppustet og småt gående. Løse hestepærer.

Fin i løbet at vinteren, men stadig mat pels, og maven ikke helt okay.

Men i løbet af foråret blev hun dårligere igen.

Blev sat på hø, havrehalm og lille vandre system.

Hvor hun var pænere, Ikke udspilet, eller småtgående. Men alligevel ikke helt på toppen, og stadig ikke pæne hestepærer.

Prøvede at sætte hende i flokken igen i juli mdr, så fik hun blodudtræk i begge forhove, tilbage på hende egen fold med hønet og vandre sti 🙏

Der stod hun fremtil okt/nov 2022, med fine hove. Men med kæmpe mave efter Strong clean balance, stadig skæl og mat pels😢

Synes det er synd for hende, 3.5 år gammel, hun burde jo gå i kæmpe flok og lege 🙏

Under hele forløbet har Hlít løbende haft besøg af en Islænder Osteopat, så jeg vidste, at hun ikke havde løsninger og at kroppen fysisk var i orden 🙏

Susanne var på besøg for første gang tirsdag den 25 okt, sikke en god oplevelse.

Susanne er hjertelig, rumlig og et utroligt behagelig menneske. 🤗

Hlít var så dygtig og hjælpsom, men med utrolig mange problemer i kroppen og sjælen, havde lyst til at råbe BINGO flere gange, men de blev så fint løsnet 1 efter 1, og damen blev flere centimeter højre at se på.

Især lå der problemer i, at jeg sendte hende væk fra flokken og mig som 1.5års, at storesøster Vild har været ond ved hende, og hendes selvtillid og immunforsvaret ikke er godt.

Problemer jeg skal holde øje med, er storetam, lever, nyre og imunsystemet.

Susanne vil vende tilbage med homøpatiske muligheder.

Drikker MEGET efter besøget.

Glæder mig allerede til næste besøg ❤️

30 okt, 5 dage efter besøget af Susanne. Hlít virker mere energisk, glad og let.

Før blev Hlít stående til sidste strå hø var spist, nu går hun til og fra hø nettet. 😃

Og hestepærerne bliver pænere.

Har fået selskab af lillesøster Ellý og kommet på lidt mere græs, uden symptomer på noget skidt 🙏

14 nov. Løber rundt og laver bukspring, mere energi og kroppen ser dejlig afslappet ud🤩Fået ordnet tænder og hevet 4 løse mælke tænder ud.

Susanne kom på besøg igen tirsdag den 3 Jan. Hun kunne også se de store forandringer på Hlít. Hun er vokset, blevet større, også i sindet, og fået meget mere selvtillid, nu skal hun finde hendes plads i flokken. Der blev styr på ny foderplan og dette års plan for hende.

Hun er meget mere på, nysgerrig og meget anmassende. Føler ikke længere at jeg skal være bekymret for hende, hun skal til at lære personlig rum, ud og opleve mere, og lære de mange kommandoer fra jorden.

Hun drikker igen en del efter besøget, renser kroppen.

Torsdag løber hun rundt i STORE bukspring, virker meget frisk og kæk 🤗

Viser sig frem i kæmpe trav og store, lange skridt.

De får mere fold, med mere græs.

Søndag den 8 Jan 2023 blev Hlít lukket ind i unghesteflokken, på samme fold med storesøster Vild, ALT er gået total uden problemer, hun er frisk, normal, følger flokken og har helt alm mave. 🥰

Behøver jeg næsten at sige, at jeg er Susanne evigt taknemlig 🙏

Tusind tak for dig, og vil på det varmeste anbefale dig 🥰

Nu går Hlít og jeg et spændende 2023 i møde uden bekymringer. ❤️